ماه
مرداد ۱۳۹۴

معاون توسعه منابع و پشتیبانی و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول:جذب بخش خصوصی و مشارکت خیرین از برنامه های مهم اداره کل است

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت:جذب بخش خصوصی،مشارکت خیرین و واگذاری اماکن ورزشی از برنامه ها و [...]